เกี่ยวกับเรา

นพ.วิสุทธิ์ มฆวัตสกุล

พบ. อว. สธ.บ.
Certificate in Aesthetic Medicine from
American Academy of Aesthetic Medicine

การศึกษา

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ทำงานด้านผิวพรรณ 20 ปี เริ่มก่อตั้งคลินิกแพทย์รามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ที่ถนนราชดำเนิน (หน้าย่าโม) เนื่องจากต้องการให้จังหวัดนครราชสีมามีศูนย์เลเซอร์ที่ทันสมัยเทียบเท่ากรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้เปิดรามาวินศ์คลินิกที่ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ซึ่งในขณะนี้รามาวินศ์คลินิกมีศักยภาพในการรักษาปัญหาผิวหน้าผิวพรรณ ได้อย่างครบวงจร

นโยบายของเรา

รักษาโดยใช้เครื่องที่ดีที่สุด

ใช้เครื่องเลเซอร์ที่ดีที่สุดและได้รับ
การรับรองจาก อย.และ US. FDA. เท่านั้น

รักษาด้วยมาตรฐาน

ให้การรักษาที่ดีที่สุดใน
มาตรฐานทางการแพทย์

รับประกันผลการรักษา

เรารับประกันผลของการรักษา
เพื่อให้คุณได้อุ่นใจ

ทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เครื่องเลเซอร์ทุกชนิดจะต้องทำ
การรักษาโดยแพทย์เท่านั้น